Sci-fi, Fantasy

13x Sci-fi

Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Smena
Zborník súčasných sovietskych vedecko-fantastických poviedok 13x sci-fi predstavuje pestrý, rôznorodý výber nielen po stránke tematickej, ale aj pokiaľ ide o spracovanie a rozsah jednotlivých poviedok. Zachytáva svet techniky, či super techniky i svet živých bytostí a rastlín, výlety do minulosti i do budúcnosti, do kozmu i do morských hlbín.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: Sci-fi, Fantasy