Odborná literatúra: filozofia

Sociológia myslenia a činu

Autor: Andrej Sirácky, Karel Rychtařík
Vydavateľstvo: Pravda
Táto kniha je príspevkom k aktuálnym otázkam rozvoja marxistickej sociológie. Autori kritizujú tendencie odideologizovania sociálnej vedy pozitivisticky orientovanými vedami a zdôrazňujú triednosť a straníckosť sociológie ako trvalé znaky tejto spoločenskovednej disciplíny. Na druhej strane autori dokazujú nevyhnutnú potrebu marxistickej sociológie v socialistickom zriadení, pričom sa opierajú o myšlienky a výskumy klasikov marxizmu-leninizmu.
stav knihy: 4/5 - kniha obsahuje odtlačky pečiatky
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1976
počet strán: 144
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: filozofia