Román: historický

Angelika V. - Angelika sa búri

Autor: Anne Golonová, Serge Golon
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Po plavbe Stredozemným morom, keď Angelika upadala do stále beznádejnejšieho položenia, až sa napokon za ňou zavreli brány háremu, po úniku zo zajatia ukrutného sultána a po úmornej ceste púšťou dostáva sa konečne znova na francúzsku pôdu. Ako položila nohy na túto zem, uvedomila si, že jej neposkytuje útočište a úľavu. Ona, ktorá prekonala tisíce nebezpečenstiev, ktorá toľko ráz hľadela smrti do tváre, spoznala nové nebezpečenstvo, ktoré tu na ňu číha. Nebezpečenstvo najväčšie zo všetkých, pretože nevidela z neho východiska. Väzenkyňa na svojom vlastnom panstve, v plessisovskom zámku, prežíva Angelika dni, keď sa každou minútou blíži k neodvratnému rozhodnutiu: alebo sa podriadi kráľovi, alebo sa ocitne vo väzení, a to sa za ňou už potom zatvorí navždy. Leto tak to s ňou bolo: vždy keď sa jej podarilo ujsť, sa za ňou zachlopili ďalšie dvere, ešte ozrutnejšie ako predtým. Najprv to boli dvere biedy, potom dvere francúzskeho kráľa, potom mreže háremu Muleja Izmaela a teraz zase dvere francúzskeho kráľa. Pretože tu vládol jediný zákon pána a ona nebola z tých, čo zohýbajú šiju. Ako vyjde Tak ako jej brat maliar Gontran, ktorý odvisol na strome versaillského parku, lebo neznášal pohľad na bezprávie a miloval spravodlivosť a slobodu. Angelika z tohto strašného súboja s kráľom? Z krvavej vzbury, ktorou jej rodný kraj Poitou vojde do dejín Francúzska?
stav knihy: 4/5 zachovalá, bez pečiatok, bez vpisov
stav obalu: 3/5 opotrebovaný prebal
rok vydania: 1972
počet strán: 388
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Román: dobrodružný, Román: historický