Odborná literatúra: Obchod/ reklama/ marketing

Ako robiť kariéru čiže dediči a vydedenci

Autor: Cyril Northcote Parkinson
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo politickej literatúry
Každého, kto sa pobavil a poučil čítaním duchaplného Parkinsonovho zákona od profesora C. N. Parkinsona, čaká ďalší pôžitok. V tejto knižke čitateľ získa podrobné poučenia o tom, ako sa správa pán Carrierist pri neľahkej ceste k úspechu. Autor dokonale ovláda všetky finty tohto postupu.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: Odborná literatúra: psychológia, Odborná literatúra: Obchod/ reklama/ marketing