Odborná literatúra: psychológia

Experimentálna psychológia

Autor: Robert S. Woodworth, Harold Schlosberg
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava
Náklad len 2.200 ks. Témy : reakčný čas,asociácia,pozornosť,emócie I: Výrazové pohyby, energetika, emócie, iné telesné zmeny, psychofyzika, určovanie prahov, metódy zostrojovania stupníc, kožné zmysly, chemické zmysly, počutie, videnie, vnímanie tvaru, farby, hĺbky, pohyby očí vo vzťahu k vnímaniu, podmieňovanie, diskriminačné učenie, bludiskové učenie, motivácia učenia k výkonu, pamäť, transfer a interferencia, ekonómia v učení a vo výkone, riešenie problému, myslenie
Cena: -
Momentálne nedostupné
túto knižku si kúpil(a) dňa 16.10.2021 o 09:13 zákazník/čka z mesta: Pečeňady
kategórie: Odborná literatúra: psychológia