Odborná literatúra: Architektúra/ stavebníctvo

Architektura 20. století

Autor: Felix Haas
Vydavateľstvo: SPN
Bohato ilustrovaná vysokoškolská učebnica zoznamuje s najdôležitejšími prejavmi architektúry nášho storočia a uvádza do jej zaujímavej a zložitej problematiky. Podáva najprv náčrt hlavných vývojových tendencií 19. storočia, pozoruje najdôležitejšie architektonickej koncepcie 20. storočia až do súčasnosti. Publikácia, ktorej autorom je doc. Ing. arch. Felix Haas, CSc., jeden z popredných českých odborníkov v odbore svetovej architektúry 19. a 20. storočia. V úvode autor naznačuje všeobecné otázky architektonickej tvorby i základné poznatky o stavebných konštrukciách či o riešeniach priestorov, ďalej sa zaoberá vývojom architektúry, stavebnou praxou, dobovým vkusom, novými konštrukčnými vymoženosťami a podobne. Autor rozčlenil knihu podľa architektonických koncepcií do kapitol, ktoré delí na state venované jednotlivým tvorcom alebo skupinám (ich údaje, významné architektonické projekty, ich charakteristika...).
stav knihy: 4/5 zachovalá
stav obalu: 4/5 mierne opotrebovaný
rok vydania: 1983
počet strán: 645
Cena: 15,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: Architektúra/ stavebníctvo