Náučná literatúra: rozvoj osobnosti

Aj učiť sa treba učiť

Autor: František Kassay
Vydavateľstvo: Smena
Autor sa opiera o poznatky z psychológie, pedagogiky a didaktiky, psychohygieny i sociológie. Heslovité závery formulované ako stručné resumé každej kapitoly nám uľahčujú zapamätať si konkrétne rady, podľa ktorých možno postupovať, aby výsledky učenia boli čo najefektívnejšie.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: Náučná literatúra: rozvoj osobnosti