Novela

Bosý generál

Autor: Hana Zelinová
Vydavateľstvo: Stredoslovenské vydaveteľstvo
Novela Bosý generál je širšie založený príbeh z obdobia vojny a Slovenského národného povstania. Hoci sa v ňom prejavujú rezíduá Zelinovej manierizmu z próz pre dospelých (statkári zemianskeho pôvodu, ich ľúbostné avantúry a pod.), značný priestor venovala autorka aj aktuálnym spoločensko-politickým faktom a vykresleniu celkového ovzdušia v časoch fašistického režimu. Knihu dopĺňajú ilustrácie Ferdinanda Hložníka.
stav knihy: obsah je v podstate zachovalý, kniha obsahuje pár pečiatok knižnice
stav obalu: celá kniha obalená v priesvitnom ochrannom obale, mierne špinavý, opotrebovaný časom
rok vydania: 1962
počet strán: 128
Cena: 3,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Novela