Román: vojnový, politický

Cesta do života

Autor: Hilmar Wulff
Vydavateľstvo: SVKL, ed. Prameň
Dej románu začína koncom 19. storočia, keď do Dánska začali prichádzať z vtedajšej rakúsko-uhorskej Haliče poľskí poľnohospodárski robotníci na sezónne práce. Poliaci tu majú veľa ťažkostí, lebo Dáni nimi pohŕdajú pre nezrozumiteľnú reč, iné národné obyčaje i náboženské vyznanie. Tešia sa im len sedliaci, ktorí vidia prísľub dobrej a lacnej pracovnej sily...sú manipulovateľní, ustrašení, z čoho ťažia zamestnávatelia a kňazi stavajúci nové kostoly.. Ale Poliaci sa postupne behom rokov aklimatizujú, prispôsobujú miestnym pomerom, a vedomí si svojej ľudskej dôstojnosti sa zaslúžia o rozvoj robotníckeho hnutia v Dánsku....
stav knihy: 4/5 zachovalá, zažltnuté strany, na prvej strane vpísané venovanie
stav obalu: 3/5 opotrebovaný
rok vydania: 1958
počet strán: 419
Cena: 1,40 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Román: psychologický/ spoločenský, Román: vojnový, politický