Odborná literatúra: psychológia

Imaginárny svet

Autor: Eva Syřišťová
Vydavateľstvo: Smena
Dr. Eva Syřišťová, CSc., je docentkou Katedry psychológie Karlovej univerzity v Prahe. V centre jej teoretického a praktického záujmu vždy boli jej klinicko-psychologické a vedecké práce psychózy, najmä schizofrénie. Je prvou autorkou v Československu, ktorá psychoterapeuticky sprístupnila schizofrenickú psychózu a priblížila tak odbornej, ako aj laickej verejnosti pozoruhodné psychologické zázemie tejto choroby.
Jej kniha Imaginárny svet vzbudila značný ohlas v širokých čitateľských radoch, medzi odborníkmi aj laikmi u nás i v zahraničí. Kniha chce vykoreniť mylný názor laikov, že schizofrenikov svet je nezrozumiteľný ,,normálnemu" človeku. Autorka jedinečným spôsobom sprostredkúva dosiaľ neznámy vnútorný svet chorého čitateľovi, vedie ho k pozitívnemu a realistickému postoju k psychickým poruchám a získava ho pre myšlienku aktívnej pomoci.
Podľa štatistík Svetovej organizácie duševného zdravia pripadá na 100 osôb duševne zdravých jeden schizofrenik, čo značí, že na našej zemeguli žije asi 25 miliónov schizofrenikov. Nie je to zanedbateľné číslo. Autorka toto číslo nepodceňuje - a varuje. Svojím nezvyčajným ,,lyrizmom podrobeným disciplíne" dosahuje u čitateľa mimoriadnu účasť a porozumenie. Ťažisko knihy spočíva v sile medziľudských vzťahov, v jej hlboko humanistickom odkaze.
Cena: -
Momentálne nedostupné
túto knižku si kúpil(a) dňa 9.10.2015 o 12:23 zákazník/čka z mesta: Liptovský Mikuláš
kategórie: Odborná literatúra: psychológia