Fejtón

Život nie je majáles

Autor: Janko Alexy
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Kniha beletrizovaných spomienok na detstvo prežité za starého Rakúsko-Uhorka na mádenecké, študentské a učňovské časy, na roky pražských štúdií, na prvé kroky a výboje v slovenskom umeleckom živote po prvej svetovej vojne a na obdobie najintenzívnejšej umeleckej a kultúrnej práce. V tejto knižke sa naplno rozihrala autorova svojrázna humoristická strunka, čo pomáha pôsobivo charakterizovať rozličné udalosti a ľudí.
stav knihy: 4/5
stav obalu: 4/5
rok vydania: 1956
počet strán: 336
Cena: 2,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Fejtón