Detektívka, Krimi

Koniec hry

Autor: Dušan Mitana
Vydavateľstvo: Smena
Spoločensko - kritický román je pitvou morálneho stavu spoločnosti v poslednom desaťročí totalitného režimu i psychologickým románom s detektívnou zápletkou.
Koniec hry je príbeh o probléme autentickosti ľudského indivídua, jeho života (súkromného i pracovného), jeho medziľudských vzťahov, a zároveň je to príbeh o zodpovednosti predovšetkým za seba samého a o mravnej schopnosti či neschopnosti doviesť túto zodpovednosť až do \"konca hry\". Je to zatiaľ umelecky najzávažnejšie dielo tohto nadaného prozaika.
stav knihy: 5/5 zachovalá
stav obalu: 3/5
rok vydania: 1987
počet strán: 313
Cena: 5,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Detektívka, Krimi