Sídlo firmy

Antiquariat s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 543
97202

Údaje o firme

IČO: 47722401
DIČ: 2024088594
číslo živnostenského registra: 307-17365

Kontakt:

E-mail: objednavka@antiquariat.sk
Telefón: 0917-980-213

Kamenná predajňa zrušená.
Na sídle firmy nie je možný osobný odber!
Fungujeme iba ako internetový obchod!
V prípade potreby volajte na telefónne číslo 0917 980 213

Fakturačné údaje:

Antiquariat s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 543
97202
IČO: 47722401
DIČ: 2024088594

Výpis z OR OS Trenčín
oddiel s.r.o., vložka číslo: 30520/R

Bankové spojenie:

Adresa: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK0809000000005054985303
BIC: GIBASKBX

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia
Andreja Sládkoviča 11
971 01 Prievidza
email: tn@soi.sk