Odborná literatúra: ekonomika

Makroekonomická analýza a prognóza

Autor: Prof. Ing. Pavol Vincúr CSc.
Vydavateľstvo: Sprint vfra
Predkladaný učebný text predstavuje široko problémovo chápaný vstup do štúdia národnohospodárskych teórií, ktoré sa týkajú tak hraničných problémov ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe. Predpokladá zvládnutie základných poznatkov nielen makroekonomickej teórie, ale aj simulovania nástrojov hospodárskej politiky využitím poznatkov štatistiky a ekonometrie.Čo je predmetom makroekonomickej analýzy a prognózy? Predmetom makroekonomickej analýzy je analýza priebehu celkového procesu reprodukcie v danej krajine, kde národné hospodárstvo sa chápe ako systém so špecifickým správaním, ktorého sústava cieľov je určená... Publikácia je určená študentom univerzít a fakúlt ekonomického zameranie a riadiacim pracovníkom na všetkých úrovniach, ako aj pracovníkom, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju odbornosť.
stav knihy: 5/5 - ako nová
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 2000
počet strán: 296
Cena: 2,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Náučná literatúra: učebnice, Odborná literatúra: ekonomika