Román: historický

Svätopluk II.

Autor: Milan Ferko
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Autor využil veľkosť témy a rozohráva širokú škálu súvekej európskej diplomacie, suverénne vniká do zákutia rafinovanej byzantskej politiky, výraznými farbami načrtáva pomery vo fransko-bavorských vládnucich kruhoch, odhaľuje zámery pápeža i Metoda, nastoľuje možnosť všeslovanského zjednotenia od Sály až po Dneper, no nadovšetko necháva pred našimi očami dozrievať Svätopluka tak, aby čitateľ napokon sám sa stotožnil s jeho činmi a zámermi.
stav knihy: 5/5
stav obalu: 4/5
rok vydania: 1975
počet strán: 392
Cena: 2,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Román: historický