Odborná literatúra: medicína

Všeobecné lekárstvo I.

Autor: Kolektív autorov, MUDr. František Klimo
Vydavateľstvo: Osveta
Štvorzväzkové dielo všeobecného lekárstva, prvé dve časti obsahujú základy tohto oboru: kapitoly z dejín zdravotníctva u nás, náčrt metodiky a organizácie práce lekárov všeobecnej praxe, základné poznatky o diagnostických vyšetrovacích metódach, liečbe a prevencii, súhrnne spracovaná starostlivosť o zdravie pracovníkov a rodiny, starostlivosť o pacientov v naliehavých situáciách, o pacientov s nádorovou chorobou, ako aj o chronicky chorých a starých ľudí. Tretia a štvrtá časť sa zaoberá starostlivosťou o pacientov s chorobami jednotlivých vnútorných orgánových systémov...
KNIHA DOSTUPNÁ IBA V SETE!
stav knihy: 4/5 - mierne fľakatá bočná strana
stav obalu: 4/5
rok vydania: 1989
počet strán: 644
Cena: 6,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: medicína