Román: historický

Nábrežie Františka Jozefa

Autor: Štefan Gráf
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Reedícia úspešnej knihy Štefana Gráfa obsahuje dve prózy: Nábrežie Františka Jozefa a Striebornú sponu. Prvá próza je situovaná do starej Viedne v rokoch pred prvou svetovou vojnou, cez ňu a po nej. Táto próza nezobrazuje len osud krajčírskeho učňa Martina Streleckého, chlapca zo Záhoria, ale má širší spoločenský záber, ukazuje rozháranosť a rozklad starého Rakúska, jeho upadajúcu dynastiu, pomery v armáde, v chudobných viedenských štvrtiach a vojenský i politický krach monarchie roku 1918. Aj v Striebornej spone zobrazuje Gráf život drobných ľudí z obdobia posledných rokov Rakúsko-uhorskej monarchie a z prvých rokov Československej republiky. Rozdiel je však v tom, že kým v prvej próze si všíma život ľudových, najmä remeselníckych vrstiev vo Viedni, tu ich zobrazuje na pozadí malého mestečka na Záhorí. Táto Gráfova próza nám realisticky opisuje mravy a životný štýl generácií z obdobia spred šesťdesiatich rokov. Autor tieto časy neidealizuje, ale podáva ich pravdivo a umelecky presvedčivo. Strieborná spona je tiež humoristicky ladená ako Nábrežie Františka Jozefa, preto obe prózy aj v druhom vydaní, ktoré vychádza pri príležitosti autorových osemdesiatin, nájdu svojich vďačných čitateľov.
stav knihy: 4/5 zachovalá
stav obalu: 4/5 zachovalý
rok vydania: 1985
počet strán: 208
Cena: 2,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Román: historický