Román: vojnový, politický

Potkan kráľ

Autor: James Clavell
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Desaťtisíc mužov na ploche necelého kilometra - to bol zajatecký tábor Changi pri Singapure v posledných rokoch druhej svetovje vojny. Hlad, špina, choroby a smrť. Ľudia žijúci na najnižšej úrovni existencie spomínali na život pred vojnou - na ženy, deti, milenky, na normálny svet ľudských hodnôt. Do budúcnosti hľadeli s obavami. Boli ako potkany: natlačení na kopu, vyhladovaní, bezohľadní a neľutostní.
Len jediný sa vedel prispôsobiť: Kráľ, vždy najedený, silný, vyobliekaný a čistý. Americký desiatnik, ktorý sa vyšvihol na nekorunovaného vládcu tohto malého sveta a mal všetko. Slúžili mu takmer všetci bez rozdielu hodnosti a spoločenského pôvodu. A nenávideli ho. Aj v tomto malom, zdanlivo uzavretom svete pracovali obyčajné ľudské vášne. Tvrdo a neúprosne. lakomstvo, túžba po moci, nenávisť. Až do nečakaného rozuzlenia.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: Román: vojnový, politický