Odborná literatúra: psychológia

Príručka pre výchovných poradcov

Autor: Kolektív autorov, Prof. PhDr. Július Boroš, DrSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Z obsahu: Miesto výchovného poradcu v sústave výchovného poradenstva - Chápanie výchovného poradenstva, Základné princípy sústavy výchovného poradenstva, Výchovní poradcovia na školách..., Výchova k povolaniu a jeho voľbe v systéme výchovno-vzdelávacej práce v ZŠ - Ciele a úlohy výchovy k voľbe povolania v základnej škole, Plánovanie a organizácia práce školy..., Sledovanie, hodnotenie a usmerňovanie profesionálneho vývinu žiakov, Špeciálna výchovná starostlivosť...
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, na prvej strane pečiatka a vpis, pár slov v knihe podčiarknutých ceruzkou
stav obalu: bez papierového prebalu, tvrdá väzba
rok vydania: 1980
počet strán: 272
Cena: 3,00 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, na prvej strane pečiatka a vpis
stav obalu: tvrdá väzba bez papierového prebalu, nalepený kúsok pásky s označením
rok vydania: 1980
počet strán: 272
Cena: 3,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: psychológia