Sci-fi

Čas netopierov

Autor: Robert F. Stratton
Vydavateľstvo: Pravda
Román Roberta F. Strattona možno zaradiť do žánru katastrofických sci-fi so silným politickým akcentom. Fiktívny dej, odohrávajúci sa v priebehu jedného dňa, autor lokalizuje do konkrétnej politicko-vojenskej situácie súčasnej Európy a Ameriky bez bližšie určeného času. Využívajúc postupy špionážneho románu, Stratton domýšľa následky únosu neutrónovej hlavice z tajnej základne č.6. Bundeswehru, ktorý zorganizuje obávaná medzinárodná teroristická Skupina M. Situácia sa vyhrocuje, keď náhodná porucha v samočinnom obrannom systéme USA, regulovanom počítačom, zapríčiní hromadnú atómovú explóziu nad americkým územím. Stratton chce svojím románom upozorniť na to, že v časoch nahromadenia obrovského množstva ničivých zbraní všemožných typov stačí náhoda, chyba či zlyhanie človeka alebo stroja, aby sa rozpútala jadrová katastrofa, aj keď ju nikto zo zodpovedných politických predstaviteľov sveta vlastne ani nechce. Pod pseudonymom R. F. Stratton sa skrýva jeden z najlepších poľských novinárov v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky Wieslaw Górnicki. Ako vyplýva z románu, výborne sa orientuje v mechanizme svetovej politiky, na diplomatickej pôde, v otázkach špionáže a kontrašpionáže, aj keď nevymedzuje hranice medzi fiktívnym a reálnym, fantáziou a pravdou. Jeho román svojou otrasnou pravdepodobnosťou nepochybné strhne každého čitateľa, ktorému nie je ľahostajný vlastný osud, osud jeho krajiny a sveta vôbec. Čas netopierov drží čitateľa v napätí spádom deja, aktuálnou témou, ale vie ho zaujať aj opisom modernej techniky. Iba záverom mu dovolí si vydýchnuť, keď si uvedomí, že to, čo prečítal, je iba román.
stav knihy: 4/5
stav obalu: 3/5
rok vydania: 1987
počet strán: 304
Cena: 1,30 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 4/5
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1987
počet strán: 304
Cena: 1,30 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Sci-fi