Odborná literatúra: história

Rodové erby na Slovensku I-II.

Autor: Jozef Novák
Vydavateľstvo: Osveta
Problematikou šľachtických erbov sa zaoberá dvojzväzkové dielo Rodové erby na Slovensku, obsahujúce genealogicko-heraldickú analýzu pečatí slovenských a na Slovensku pôsobiacich šľachticov z obdobia od konca 16. storočia do 18. storočia. Toto dielo je prvým priekopníckym dielom na úseku úpravy písania priezvisk uhorských rodov pochádzajúcich zo Slovenska v duchu slovenského jazyka. Prvý diel ma podtitul "Kubínyiho zbierka pečatí", druhý zväzok s podtitulom"Peťkova zbierka pečatí" v značnej miere nadväzuje na prvý. Základné údaje o rodoch sú kvalitatívne hlbšie, dôkladnejšie, výraznejšie a výrečnejšie. Autor sa usiloval podrobnejšie opísať genealogickú časť, bližšie pristúpiť k predstaviteľom jednotlivých rodov, podrobne ich charakterizovať a konfrontovať jednotlivé genealogické a heraldické údaje a priamo klásť otázky tam, kde zostáva problém otvorený, kde ho doterajšie výskumy neumožňujú uzavrieť.
stav knihy: knižky vo veľmi dobrom stave
stav obalu: prebal prvej časti mierne obtrhaný na kúsku, inak zachovalé prebaly
rok vydania: 80*86
počet strán: 600
Cena: 70,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: história