Náučná literatúra: jazykoveda /jazyky

Rukoväť spisovnej reči slovenskej

Autor: Samo Czambel
Vydavateľstvo: Turč. sv. Martin
Tretie vydanie publikácie známeho jazykovedca. Kodifikačná Rukoväť spisovnej reči slovenskej (1902) je založená na stredoslovenskom nárečí, v ktorých autor korigoval nedôslednosti hodžovsko-hattalovskej kodifikácie a prispel k upevneniu spisovnej normy slovenského jazyka. Tretie vydanie jeho Rukoväte – redigované a upravené na základe tzv. martinského úzu Jozefom Škultétym po autorovej smrti (vyšlo 1919) – sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny a do vydania Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1931 bolo de facto normou spisovného jazyka.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: -Starožitné knihy-: Knihy staršie ako 100 rokov, -Starožitné knihy-, Náučná literatúra: jazykoveda /jazyky