Náučná literatúra: učebnice

Ruské frazeologizmy v obrázkoch

Autor: M. I. Dubrovin, A. Košťál
Vydavateľstvo: Ruský jazyk
Ruský jazyk priam oplýva frazeologickými výrazmi. Prispievajú k jeho bohatstvu a sú neoddeliteľnou súčasťou jazyka. Sú veľmi dôležitou charakteristikou hovorovej reči a pre cudzincov sú často kameňom úrazu. Chápať ruštinu v jej ústnej i písomnej podobe nie je možné bez zvládnutia určitého množstva idiomatických výrazov, najmä tých, ktoré sú veľmi frekventované. Táto kniha je určená pre všetkých, ktorí si už osvojili výklady ruštiny.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: Cudzojazyčná literatúra: v ruštine, Náučná literatúra: učebnice