Náučná literatúra: encyklopédie

Slovensko II. - Príroda

Autor: Kolektív autorov, Michal Lukniš
Vydavateľstvo: Obzor
Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska. Začína sa geológiou – históriou vzniku zemskej kôry, vymedzením a vývinom Západných Karpát, členením a charakteristikou tektonických pásiem a stavbou pohorí, pokračuje o reliéfe, kde sa dozvedáme o pochodoch, ktorými sa vytvorila dnešná plastika povrchových tvarov - roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a pod. Nasledujú kapitoly o počasí a klíme, o vode povrchovej a podzemné a o pôdach. Najrozsiahlejšie kapitoly sú venované faune a flóre.
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, bez vpisov, bez poškodení
stav obalu: prebal natrhnutý, poškodený
rok vydania: 1972
počet strán: 920
Cena: 14,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: história, Odborná literatúra: geológia, Náučná literatúra: encyklopédie