Odborná literatúra: história

Slovensko IV. - Kultúra (I. časť)

Autor: Kolektív autorov, Stanislav Šmatlák
Vydavateľstvo: Obzor
Prvá časť štvrtého, posledného dielu tejto vlastivednej publikácie je venovaná slovenskej kultúre, jej dejinám, miestu v spoločenskom zápase a búrlivému rozvoju v epoche socializmu. Podáva základné informácie o všetkých oblastiach kultúrnej tvorby ako sa prejavovala v historickom vývine na Slovensku. Zachytáva nielen kultúru tvorenú príslušníkmi slovenského národa, ale všetku kultúru existujúcu na Slovensku, spätú s jeho dejinami a určenú do značnej miery aj slovenskej spoločnosti.
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, bez vpisov, bez poškodení
stav obalu: 4/5 zachovalý, mierne obšúchaný
rok vydania: 1979
počet strán: 992+
Cena: 12,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Náučná literatúra: encyklopédie, Odborná literatúra: história