Náučná literatúra: jazykoveda /jazyky

Slovenský jazyk pre III. - IV. ročník stredných škôl

Autor: Natália Ihnátková, Eugénia Bajzíková, Ján Horecký
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Autori rozdelili dielo na kapitoly pre tretí ročník, kde sa žiaci naučia logicky myslieť a vyjadrovať, prehĺbia si vedomosti o funkcii vedecko - náučného a populárno-náučného štýlu a štvrtý ročník, pre rozvíjanie tvorivosti žiakov a prednesu žiakov.
stav knihy: 4/5 - ceruzkou písané poznámky
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1987
počet strán: 164
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 4/5 - slabšia väzba
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1986
počet strán: 164
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 4/5
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1994
počet strán: 144
Cena: 1,80 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Náučná literatúra: učebnice, Náučná literatúra: jazykoveda /jazyky