Román: historický

Svätopluk, Adam Šangala

Autor: Ladislav Nádaši Jégé
Vydavateľstvo: Tatran
Historické romány Svätopluk a Adam Šangala majú v modernej slovenskej próze trvalé miesto. Zaisťuje im ho mohutná evokácia zašlých čias, živá bezprostrednosť a plasticita v zobrazení ľudí a v neposlednom rade autorov vyhranený názor na dejiny a na človeka v nich. Jégé sleduje, ako sa správa človek v tej- ktorej dobe, ako sa prejavujú jeho vlastnosti a čo ich determinuje. Kreslí otrasné podmienky života a zároveň preniká hlboko do ľudského vnútra a vynáša odtiaľ ,,pravdy“ o jeho skutočnej podobe, o skutočných pohnútkach jeho činov. Neváha pojať do svojho tvorivého záberu všetku surovosť a neľudskosť temných čias, aby nakoniec postavil pred ne vysoký etický ideál ako jediný predpoklad slobodnejšieho života v budúcnosti. Odpor k panskej spupnosti a svojvôli, ktorá spôsobuje utrpenie slabým, a porozumenie i láska k trpiacim dodávajú Jégého koncepcii sveta, histórie a človeka výraznú črtu demokratizmu.
Cena: -
Momentálne nedostupné
túto knižku si kúpil(a) dňa 31.1.2018 o 20:40 zákazník/čka z mesta: Trstená
kategórie: Román: historický