Román: psychologický/ spoločenský

Taká láska, Parmský sviatok

Autor: Alberto Bevilacqua
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Dva romány, ktoré v tomto zväzku predkladáme slovenskému čitateľovi, patria k vrcholom autorovej tvorby. Prvý zobrazuje dramatický rozpor medzi protagonistovou mladosťou prežitou v chudobnej parmskej štvrti a životom vo vysokých umeleckých a spoločenských kruhoch a zároveň je príbehom hlbokej krízy jeho manželstva, na ktorú reaguje únikmi v oblasti sexuálnej, návratmi do sveta svojej mladosti. Druhý román je pestrou kolážou výjavov z minulosti aj súčasnosti, osobných spomienok a kronikárskych svedectiev, pri ktorých sa vedľa seba ocitne zločinecká a erotická posadnutosť vojvodu Ranuccia zo sedemnásteho storočia a pôrodnej asistentky z roku 1961.
stav knihy: 4/5 - slabšia väzba knihy, pokrčené, niektoré strany potrhané
stav obalu: 4/5
rok vydania: 1988
počet strán: 472
Cena: 1,30 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 5/5
stav obalu: 5/5
rok vydania: 1988
počet strán: 472
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 4/5 zachovalá, bez vpisov a bez pečiatok, ako nová - pár strán má ohnuté rožky
stav obalu: 5/5
rok vydania: 1988
počet strán: 472
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 5/5
stav obalu: 5/5
rok vydania: 1988
počet strán: 472
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Román, Román: psychologický/ spoločenský