79 položiek
 
 
počet na stranu :
..
SET: A. Dumas - Gróf Montecristo

Gróf Monte Cristo I.

Vydavateľstvo: Mladé letá
Rok vydania: 1970
Stav knihy: 4/5 zachovalá, mierne opotrebovaná
Cena: 1,90 €
 

Gróf Monte Cristo II.

Vydavateľstvo: Mladé letá
Rok vydania: 1970
Stav knihy: 4/5 zachovalá, mierne opotrebovaná, zažltnuté strany
Cena: 1,90 €
 

Gróf Monte Cristo III.

Vydavateľstvo: Mladé letá
Rok vydania: 1970
Stav knihy: 4/5 zachovalá, mierne opotrebovaná
Cena: 1,90 €
 

Gróf Monte Cristo IV.

Vydavateľstvo: Mladé letá
Rok vydania: 1970
Stav knihy: 4/5 zachovalá, mierne opotrebovaná, zažltnuté strany
Cena: 1,90 €
 

Gróf Monte Cristo V.

Vydavateľstvo: Mladé letá
Rok vydania: 1970
Stav knihy: 4/5 zachovalá, mierne opotrebovaná, zažltnuté strany
Cena: 1,90 €
 

Gróf Monte Cristo VI.

Vydavateľstvo: Mladé léta
Rok vydania: 1970
Stav knihy: 3/5 mierne opotrebovaná, zažltnuté strany
Šiesty a záverečný diel populárneho románového diela s historickým podtaktom nás zavedie do spoločenského života Francúzska v prvej polovici 19. storočia.
Cena: 1,00 €
 
Cena spolu: 10,50 €
SET: A. Rybárik - Boer

Boer I.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1941
Stav knihy: 2/5 - listy voľne naukladané, fľakaté
Cena: 1,50 €
 

Boer II.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1941
Stav knihy: 2/5 - listy voľne naukladané, fľakaté
Cena: 1,50 €
 
Cena spolu: 3,00 €
SET: A. Strug - Žltý kríž

Žltý kríž I.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1948
Stav knihy: 4/5
Autorov nevšedný rozprávací talent sa stihol v trilógii dokonale uplatniť. Strug neanalyzuje skutočnosť, podchytáva a znásobuje iba jej dynamickú zložku. Je nevyčerpateľný, svieži a pohotový v zaostrovaní situácií a v prichystávaní prekvapení.
Cena: 2,80 €
 

Žltý kríž II.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1948
Stav knihy: 4/5
Autorov nevšedný rozprávací talent sa stihol v trilógii dokonale uplatniť. Strug neanalyzuje skutočnosť, podchytáva a znásobuje iba jej dynamickú zložku. Je nevyčerpateľný, svieži a pohotový v zaostrovaní situácií a v prichystávaní prekvapení.
Cena: 2,80 €
 

Žltý kríž III.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1948
Stav knihy: 4/5
Autorov nevšedný rozprávací talent sa stihol v trilógii dokonale uplatniť. Strug neanalyzuje skutočnosť, podchytáva a znásobuje iba jej dynamickú zložku. Je nevyčerpateľný, svieži a pohotový v zaostrovaní situácií a v prichystávaní prekvapení.
Cena: 2,80 €
 
Cena spolu: 8,40 €
SET: Babylon

Babylon I.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1969
Stav knihy: 4/5, obsahuje venovanie, pečiatku, podpis ceruzkou, zažltnuté stránky, bez poškodení, na predsádke fľaky
V románe Babylon rozžiarili sa temer všetky skvosty autorkinho talentu. Dusí horúčava babylonskej krajiny, udivuje cudzokrajná príroda, jagá sa bezpočet drahokamov, honosia sa paláce, visuté záhrady, chrámy, divotvorné stavby slávneho Mesta Miest. Ale jednako len medzi všetkou tou hýrivosťou rúch., slávností i vojnovej hrôzy najvrúcnejšie pôsobí autorkina snaha po ľudskom súzvuku, porozumení a v dôsledku po spojení pravdy s krásnom.
Cena: 2,00 €
 

Babylon II.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1969
Stav knihy: 4/5 zachovalá, bez pečiatok, bez vpisov, bez poškodení
V románe Babylon rozžiarili sa temer všetky skvosty autorkinho talentu. Dusí horúčava babylonskej krajiny, udivuje cudzokrajná príroda, jagá sa bezpočet drahokamov, honosia sa paláce, visuté záhrady, chrámy, divotvorné stavby slávneho Mesta Miest. Ale jednako len medzi všetkou tou hýrivosťou rúch., slávností i vojnovej hrôzy najvrúcnejšie pôsobí autorkina snaha po ľudskom súzvuku, porozumení a v dôsledku po spojení pravdy s krásnom.
Cena: 2,00 €
 
Cena spolu: 4,00 €
SET: Čítanka marxistickej filozofie

Čítanka marxistickej filozofie I.

Vydavateľstvo: Pravda
Rok vydania: 1975
Stav knihy: 4/5 zachovalá
Dvojzväzková čítanka marxisticko-leninskej filozofie, ktorá obsahuje základné filozofické práce zakladateľov marxizmu-leninizmu. Prvý zväzok obsahuje práce alebo úryvky z diel K. Marxa a F. Engelsa, druhý zväzok obsahuje najvýznamnejšie práce V.I. Lenina z oblasti filozofie.
Cena: 3,80 €
 

Čítanka marxistickej filozofie II.

Vydavateľstvo: Pravda
Rok vydania: 1975
Stav knihy: 4/5 zachovalá
Dvojzväzková čítanka marxisticko-leninskej filozofie, ktorá obsahuje základné filozofické práce zakladateľov marxizmu-leninizmu. Druhý zväzok obsahuje najvýznamnejšie práce V.I. Lenina z oblasti filozofie.
Cena: 3,80 €
 
Cena spolu: 7,60 €
SET: F. Gladkov - Energia

Energia I.

Vydavateľstvo: Práca
Rok vydania: 1952
Stav knihy: 4/5
Prvý diel dvojzväzkového budovateľského románu.
Cena: 1,00 €
 

Energia II.

Vydavateľstvo: Práca
Rok vydania: 1952
Stav knihy: 4/5
Druhý diel dvojzväzkového budovateľského románu.
Cena: 1,00 €
 
Cena spolu: 2,00 €
SET: F. Klimo - Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo I.

Vydavateľstvo: Osveta
Rok vydania: 1989
Stav knihy: 4/5 - mierne fľakatá bočná strana
Štvorzväzkové dielo všeobecného lekárstva, prvé dve časti obsahujú základy tohto oboru: kapitoly z dejín zdravotníctva u nás, náčrt metodiky a organizácie práce lekárov všeobecnej praxe, základné poznatky o diagnostických vyšetrovacích metódach, liečbe a prevencii, súhrnne spracovaná starostlivosť o zdravie pracovníkov a rodiny, starostlivosť o pacientov v naliehavých situáciách, o pacientov s nádorovou chorobou, ako aj o chronicky chorých a starých ľudí. Tretia a štvrtá časť sa zaoberá starostlivosťou o pacientov s chorobami jednotlivých vnútorných orgánových systémov...
Cena: 6,00 €
 

Všeobecné lekárstvo II.

Vydavateľstvo: Osveta
Rok vydania: 1989
Stav knihy: 4/5
Štvorzväzkové dielo všeobecného lekárstva, prvé dve časti obsahujú základy tohto oboru: kapitoly z dejín zdravotníctva u nás, náčrt metodiky a organizácie práce lekárov všeobecnej praxe, základné poznatky o diagnostických vyšetrovacích metódach, liečbe a prevencii, súhrnne spracovaná starostlivosť o zdravie pracovníkov a rodiny, starostlivosť o pacientov v naliehavých situáciách, o pacientov s nádorovou chorobou, ako aj o chronicky chorých a starých ľudí. Tretia a štvrtá časť sa zaoberá starostlivosťou o pacientov s chorobami jednotlivých vnútorných orgánových systémov...
Cena: 6,00 €
 
Cena spolu: 12,00 €
SET: F. Werfel - Štyridsať dní Musa Daghu

Štyridsať dní Musa Daghu I.

Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 1967
Stav knihy: 4/5
Historický román nemeckého autora opisuje osudy malého arménskeho národa, žijúceho na území Turecka, ktorý chceli Turci začiatkom tohto storočia brutálne vyhubiť. Štyridsať dní sa hrdinsky bráni päťtisíc Arméncov na hore Musa Daghu proti presile zúrivých Turkov. Dielo je vysoko umelecké, plné objektívnosti a humanistického zápalu za osud mladého národa...
Cena: 2,00 €
 

Štyridsať dní Musa Daghu II.

Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 1967
Stav knihy: 5/5
Historický román nemeckého autora opisuje osudy malého arménskeho národa, žijúceho na území Turecka, ktorý chceli Turci začiatkom tohto storočia brutálne vyhubiť. Štyridsať dní sa hrdinsky bráni päťtisíc Arméncov na hore Musa Daghu proti presile zúrivých Turkov. Dielo je vysoko umelecké, plné objektívnosti a humanistického zápalu za osud mladého národa...
Cena: 2,00 €
 
Cena spolu: 4,00 €
SET: H. H. Kirst - Fabrika na oficierov

H. H. Kirst - Fabrika na oficierov 1

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1987
Stav knihy: 4/5
Na vojnovú školu vo Wildlingene nad Mohanom, kde z mladých práporčíkov vychovávajú dôstojnícky dorast, sa začiatkom roka 1944 dostáva nadporučík Karl Krafft. Veliteľ školy generálmajor Modersohn ho čoskoro poverí osobitnou úlohou: bude mať možnosť nahliadnuť do spisov vojenského súdu, aby vypátral vraha poručíka Barkowa. Tento školiteľ, člen dôstojníckeho zboru, zahynul totiž za zvláštnych okolností. Nacizmu oddaní fanatici chcú tragickú udalosť ututlať a označujú ju za nešťastnú náhodou. Modersohn je však presvedčený, že išlo o vraždu. Nájde Krafft páchateľa? Podarí sa mu ho usvedčiť? Nadporučík pomaličky spriada nitky, ktoré ho vedú k vrahovi, a odhaľuje pritom čitateľovi drsné i humorné stránky života nemeckých vojakov, atmosféru chlapského spoločenstva v kasárňach. Nakoniec úlohu splní a vrah neuide svojmu osudu.Krafft sa však rozhodne aj otvorene vystúpiť proti teroristickému fašistickému režimu. A za toto narušenie bezchybne fungujúcej masovej "produkcie" nových fašistických dôstojníkov, za to, že sa pokúsi prebudiť vo vojakoch uspaté svedomie., bude musieť zaplatiť vysokú cenu.
Cena: 1,20 €
 

H. H. Kirst - Fabrika na oficierov 2

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1987
Stav knihy: 4/5
Na vojnovú školu vo Wildlingene nad Mohanom, kde z mladých práporčíkov vychovávajú dôstojnícky dorast, sa začiatkom roka 1944 dostáva nadporučík Karl Krafft. Veliteľ školy generálmajor Modersohn ho čoskoro poverí osobitnou úlohou: bude mať možnosť nahliadnuť do spisov vojenského súdu, aby vypátral vraha poručíka Barkowa. Tento školiteľ, člen dôstojníckeho zboru, zahynul totiž za zvláštnych okolností. Nacizmu oddaní fanatici chcú tragickú udalosť ututlať a označujú ju za nešťastnú náhodou. Modersohn je však presvedčený, že išlo o vraždu. Nájde Krafft páchateľa? Podarí sa mu ho usvedčiť? Nadporučík pomaličky spriada nitky, ktoré ho vedú k vrahovi, a odhaľuje pritom čitateľovi drsné i humorné stránky života nemeckých vojakov, atmosféru chlapského spoločenstva v kasárňach. Nakoniec úlohu splní a vrah neuide svojmu osudu.Krafft sa však rozhodne aj otvorene vystúpiť proti teroristickému fašistickému režimu. A za toto narušenie bezchybne fungujúcej masovej "produkcie" nových fašistických dôstojníkov, za to, že sa pokúsi prebudiť vo vojakoch uspaté svedomie., bude musieť zaplatiť vysokú cenu.
Cena: 1,20 €
 
Cena spolu: 2,40 €
SET: H. H. Kirst - Fabrika na oficierov 2

Fabrika na oficierov I.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1987
Stav knihy: 4/5
Na vojnovú školu vo Wildlingene nad Mohanom, kde z mladých práporčíkov vychovávajú dôstojnícky dorast, sa začiatkom roka 1944 dostáva nadporučík Karl Krafft. Veliteľ školy generálmajor Modersohn ho čoskoro poverí osobitnou úlohou: bude mať možnosť nahliadnuť do spisov vojenského súdu, aby vypátral vraha poručíka Barkowa. Tento školiteľ, člen dôstojníckeho zboru, zahynul totiž za zvláštnych okolností. Nacizmu oddaní fanatici chcú tragickú udalosť ututlať a označujú ju za nešťastnú náhodou. Modersohn je však presvedčený, že išlo o vraždu. Nájde Krafft páchateľa? Podarí sa mu ho usvedčiť? Nadporučík pomaličky spriada nitky, ktoré ho vedú k vrahovi, a odhaľuje pritom čitateľovi drsné i humorné stránky života nemeckých vojakov, atmosféru chlapského spoločenstva v kasárňach. Nakoniec úlohu splní a vrah neuide svojmu osudu.Krafft sa však rozhodne aj otvorene vystúpiť proti teroristickému fašistickému režimu. A za toto narušenie bezchybne fungujúcej masovej "produkcie" nových fašistických dôstojníkov, za to, že sa pokúsi prebudiť vo vojakoch uspaté svedomie., bude musieť zaplatiť vysokú cenu.
Cena: 1,20 €
 

Fabrika na oficierov II.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1987
Stav knihy: 4/5
Na vojnovú školu vo Wildlingene nad Mohanom, kde z mladých práporčíkov vychovávajú dôstojnícky dorast, sa začiatkom roka 1944 dostáva nadporučík Karl Krafft. Veliteľ školy generálmajor Modersohn ho čoskoro poverí osobitnou úlohou: bude mať možnosť nahliadnuť do spisov vojenského súdu, aby vypátral vraha poručíka Barkowa. Tento školiteľ, člen dôstojníckeho zboru, zahynul totiž za zvláštnych okolností. Nacizmu oddaní fanatici chcú tragickú udalosť ututlať a označujú ju za nešťastnú náhodou. Modersohn je však presvedčený, že išlo o vraždu. Nájde Krafft páchateľa? Podarí sa mu ho usvedčiť? Nadporučík pomaličky spriada nitky, ktoré ho vedú k vrahovi, a odhaľuje pritom čitateľovi drsné i humorné stránky života nemeckých vojakov, atmosféru chlapského spoločenstva v kasárňach. Nakoniec úlohu splní a vrah neuide svojmu osudu.Krafft sa však rozhodne aj otvorene vystúpiť proti teroristickému fašistickému režimu. A za toto narušenie bezchybne fungujúcej masovej "produkcie" nových fašistických dôstojníkov, za to, že sa pokúsi prebudiť vo vojakoch uspaté svedomie., bude musieť zaplatiť vysokú cenu.
Cena: 1,20 €
 
Cena spolu: 2,40 €
79 položiek
 
 
počet na stranu :
..