Náučná literatúra: rozvoj osobnosti

Umenie byť iným

Autor: Vladimír Lvovič Levi
Vydavateľstvo: Smena
Hlboké profesionálne vedomosti a bohatá lekárska skúsenosť umožňujú autorovi knihy vyjadrovať sa o chúlostivých otázkach praktickej psychotechniky.
Problematika medziľudských vzťahov patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy. Autor poukazuje na skutočnosť, že mnohí navonok úspešní ľudia, hoci žijú \"medzi ľuďmi a s ľuďmi,\" sa cítia osamotení a sú v stálej konfliktnej situácii s najbližším okolím.
Praktickým poslaním knihy je predovšetkým naučiť čitateľa umeniu psychologicky myslieť, vidieť, chápať, vnímať druhého človeka ako samého seba, prekonávať tým aj negatívne momenty v komunikovaní, ako je neistota, neschopnosť nadviazať dôverný kontakt, podráždenosť, egocentrizmus. Veľká úloha pri tejto výchove pripadá metóde hry, v súčasnosti čoraz širšie používanej tak v psychoterapii, ako aj na vyučovacej hodine a pri profesionálnej príprave špecialistov.
Cena: -
Momentálne nedostupné
kategórie: Odborná literatúra: psychológia, Náučná literatúra: rozvoj osobnosti