Novela

Arménske skice

Autor: Vardges Petrosjan
Vydavateľstvo: Pravda
Výber obsahuje okrem dvoch noviel aj prierez poviedkovou, esejistickou a reportážnou prózou autora. Čitateľovi približuje vzdialené Arménsko v celej jeho komplexnosti. Arménsku históriu, súčasnosť, ľudí, prírodu, kultúru. Zatiaľ čo v Skiciach si autor všíma vzťah svojich krajanov ku kultúrnym a historickým pamiatkam, nezničiteľné putá rodného jazyka, ktorými je každý Armén žijúci v cudzine spätý s vlasťou, zaujíma ho v Prežitých a neprežitých rokoch najmä skrytý i otvorený zápas nového so starým, zápas o čistotu v láske, v medziľudských vzťahoch...
stav knihy: 5/5
stav obalu: 4/5 mierne špinavý
rok vydania: 1981
počet strán: 304
Cena: 2,80 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Poviedka, Novela