Esej

Dúchanie do pahrieb

Autor: Vladimír Mináč
Vydavateľstvo: Tatran
Táto brilantná esej nadväzuje na dielo - Tu žije národ. Opisuje nevyhnutnosť osudu a tragické stránky nár. pobytu Slovákov v rokoch 1848 – 1849 ako aj štúrovskú generáciu ako zakladateľov dejín. V knihe autor sprostredkúva a hodnotí historické fakty a osobnosti zo života slovenského národa (Francisci, Štúr, Daxner, Slovenské povstanie a i.)
stav knihy: 4/5 zachovalá
stav obalu: 4/5- ošuchaný, mierne obtrhaný
rok vydania: 1972
počet strán: 160
Cena: 4,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Próza, Odborná literatúra: história, Esej