Próza

Cigánsky cmiter

Autor: Živojin Pavlovič
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
V knihe poviedok sa autor vracia tematicky, priestorovo i časovo k svojej prvej knihe poviedok. Jeho pohľad je však oveľa prenikavejší, prísnejší a predovšetkým viacrozmerový. V knihe na malej ploche nachádzame komplexný pohľad na ľudský osud. Poviedky sú zväčša písané v prvej osobe ako výpovede hrdinov alebo rozprávanie svedkov. Kompozícia próz je jednoduchá, príbeh sa odvíja prirodzene, a ak sa aj vyskytnú zložitejšie kompozičné riešenia, nie sú diktované autorovými zámermi, ale logikou samotného príbehu. Medzi osudom človeka, jeho charakterom, profilom a medzi jeho jazykom jestvuje jednota. Život i jazyk plynú v jednom prúde, navzájom sa dopĺňajú a vyjadrujú. Poviedky sú lokalizované do východného Srbska po vojne. Hlavnými hrdinami sú obyčajný ľudia, zväčša nešťastní a neschopní sebarealizácie, odlišujúci sa od priemeru, ľudia, ktorí sa ocitli vo víroch spoločenských zmien a sú unášaní prudkým vývojom novej spoločnosti.
stav knihy: 4/5 slabá väzba pri prvej strane
stav obalu: bez prebalu, brožovaná
rok vydania: 1978
počet strán: 287
Cena: 2,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Poviedka, Próza