Odborná literatúra: medicína

Ako užívať lieky

Autor: Zdeňek Jaroš
Vydavateľstvo: Osveta
Zo zásad liečebnej starostlivosti v Československu každému občanovi vyplýva i právo na bezplatné poskytovanie potrebných liekov. Pomerne široký sortiment liekov je u nás aj vo voľnom predaji. Ľahký prístup k liečivám sa stal jednou z príčin ich nadmerného, často nekontrolovaného užívania. Nemenej závažným zdravotníckym problémom je nesprávne užívanie liekov, ktoré pacientom predpíšu lekári. Nedodržiavaním alebo prekračovaním stanovených dávok liečiv, prípadne nevhodným spôsobom ich podávania sa často namiesto očakávaného liečivého účinku dosiahne pravý opak - ujma na zdraví. Svojvoľná manipulácia s liekmi nezriedka prináša až ohrozenie života. Predkladaná kniha upozorňuje na tieto riziká a prehľadne sprístupňuje mnoho cenných poznatkov o jednotlivých skupinách liekov, ich vlastnostiach, účinných i nebezpečných dávkach a najlepšom spôsobe užívania.
stav knihy: 4/5
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1984
počet strán: 176
Cena: 1,30 €
Odosielame: ihneď
stav knihy: 4/5
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1994
počet strán: 164
Cena: 1,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: medicína