Odborná literatúra: Obchod/ reklama/ marketing

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Autor: Ing. Helena Majdúchová CSc., Anna Neumannová
Vydavateľstvo: Iura Edition, ed. EKONÓMIA
Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované na podmienky podnikovej praxe. Pozornosť venujú aj problematike nákladov, ich sledovaniu a meraniu ich efektívnosti v podniku. V ďalších kapitolách sa zaoberajú hlavnými podnikovými činnosťami, a to zásobovaním, výrobou a odbytom.
stav knihy: 5/5 top stav
stav obalu: tvrdá väzba bez papierového prebalu
rok vydania: 2008
počet strán: 244
Cena: 8,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: ekonomika, Odborná literatúra: Obchod/ reklama/ marketing