Odborná literatúra: technika

Človek medzi počítačmi

Autor: Ivan Čajka
Vydavateľstvo: Smena
Autor vychádza z prvotných úvah o riadení, pohybe mechanických zariadení a sleduje ich vývoj v čase. Takto umožňuje porovnávať princípy fungovania regulátorov a počítačov a vidieť perspektívy ich využitia. A práve prudký rozvoj vedecko-technického pokroku a zavádzania výdobytkov vedy a techniky do každodenného života je toho priamym dôkazom.
stav knihy: 5/5
stav obalu: 5/5
rok vydania: 1985
počet strán: 165
Cena: 2,90 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: technika