Odborná literatúra: zoológia

Aby prežili rok 2000

Autor: Jozef Sládek
Vydavateľstvo: Osveta
Hlavným cieľom tejto knihy je, aby sa čitateľ naučil rozumieť potrebu ochrany živočíchov. Publikácia je rozdelená na tri časti. V prvej sa opisuje ochrana fauny ako celosvetový problém, uvádzajú sa medzinárodné dohody, vysvetľuje sa princíp zostavovania tzv. červených kníh, spomínajú sa najvýznamnejšie akcie na záchranu druhov a napokon sa hodnotí význam rozličných ochranárskych aktivít. V druhej časti sa prehľadne preberajú pomery v ochrane živočíšstva na Slovensku. Komentujú sa príslušné právne normy a z nich vyplývajúca druhová a územná ochrana. Pozornosť sa venuje aj sokoliarstvu, preparovaniu živočíchov, prikrmovaniu vtáctva, otázke zdivočených mestských holubov, humánneho zaobchádzania so živočíchmi a pod. V tretej časti sa autori zaoberajú aktuálnymi (1989) problémami ochrany živočíchov na Slovensku.
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, bez vpisov, bez poškodení
stav obalu: 4/5 zachovalý
rok vydania: 1989
počet strán: 230+
Cena: 7,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: biológia, Odborná literatúra: zoológia