Náučná literatúra: učebnice

Podnikové hospodárstvo

Autor: Mikuláš Sedlák
Vydavateľstvo: Iura Edition, ed. EKONÓMIA
Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve, s výrobnými faktormi podniku, s druhmi podnikových činností od nákupu cez výrobu a predaj vrátane inovačných procesov, s problematikou podnikových nákladov a výnosov, ako aj tvorby cien. Autori rozoberajú právne normy týkajúce sa podnikov, otázky podnikania so zahraničnou kapitálovou účasťou, ako aj združovanie podnikov vrátane fúzií a akvizícií. Osobitnú pozornosť venujú podnikovým financiám, majetkovej a kapitálovej štruktúre, finančným pomerovým ukazovateľom i finančnému plánovaniu a finančnej kontrole podniku.
stav knihy: 5/5 top stav
stav obalu: tvrdá väzba bez papierového prebalu
rok vydania: 2007
počet strán: 255
Cena: 5,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: ekonomika, Odborná literatúra: Obchod/ reklama/ marketing, Náučná literatúra: učebnice