Odborná literatúra: psychológia

Aktuálne otázky výchovy a vzdelávanie v osobitnej škole

Autor: PhDr. Mária Rusnačková, Milada Obuchová
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Osobitné školy a osobitné odborné učilištia predstavujú výchovno-vzdelávací systém, v ktorom si mentálne postihnuté deti a mladiství osvojujú primerané vedomosti, zručnosti a návyky nevyhnutné pre pracovné uplatnenie a začlenenie sa do života spoločnosti.
stav knihy: 4/5
stav obalu: bez obalu
rok vydania: 1988
počet strán: 280
Cena: 2,50 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: Pedagogika/ Rodičovstvo, Odborná literatúra: psychológia