Odborná literatúra: medicína

Aktuálne problémy detí s poruchami reči a čítania

Autor: Kolektív autorov, Štefan Vašek
Vydavateľstvo: SPN
Publikácia je rozdelená do troch kapitol, z ktorých prvá zahŕňa všeobecnejšie orientované problémy logopédie, druhá obsahuje príspevky zamerané na niektoré poruchy reči a tretia sa zaoberá špecifickými problémami čítania. Treba povedať, že obsahová náplň jednotlivých kapitol, vzhľadom na široký okruh problémov, zahrnuje pohľady z viacerých aspektov, a to diagnostického, terapeutického, nápravno-výchovného a ďalších. Delenie do troch kapitol je teda viac orientačného charakteru.
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá
stav obalu: 4/5
rok vydania: 1979
počet strán: 336
Cena: 3,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Odborná literatúra: psychológia, Odborná literatúra: Pedagogika/ Rodičovstvo, Odborná literatúra: medicína