Román

Suchá ratolesť

Autor: Svetozár Hurban Vajanský
Vydavateľstvo: Tatran
V románe Suchá ratolesť rieši autor veľmi naliehavú a pálčivú otázku, súvisiacu s postavením zemianstva v národe. Za nosný problém románu sa pokladá výlučne otázka návratu zemianstva k slovenskému národu. Román v čase svojho vzniku a vyjdenia vyvolal dosť diskusií, dosť hlasov za seba i proti sebe. Zohral však významnú úlohu pri formovaní sa slovenskej prózy. Román časove situuje do polovice sedemdesiatich rokov minulého storočia, do čias slovenských národných tragédií. Hlavným hrdinom románu je Stanislav Rudopoľský, ktorý prichádza do domu Vanovských, aby dokončil portrét Márie Vanovskej. So vstupom Rudopľského za neprítomnosti Vanovského vrcholia a začínajú sa rozuzlovať viaceré konflikty románu; konflikt Rudopoľského s Vanovským, konflikt medzi Annou a Vanovskou, Rudopoľský je svedkom rozchodu Anny Bielinskej a učiteľa Alberta Tichého a iné. Román je zavŕšením vrcholnej etapy autorovej tvorby.
stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, bez vpisov, bez poškodení
stav obalu: 4/5 zachovalý, mierne ponatŕhaný po okrajoch
rok vydania: 1976
počet strán: 280
Cena: 3,00 €
Odosielame: ihneď
kategórie: Román