58 položiek
 
 
počet na stranu :
..
SET: A. Rybárik - Boer

Boer I.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1941
Stav knihy: 2/5 - listy voľne naukladané, fľakaté
Cena: 1,50 €
 

Boer II.

Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Rok vydania: 1941
Stav knihy: 2/5 - listy voľne naukladané, fľakaté
Cena: 1,50 €
 
Cena spolu: 3,00 €
SET: Babylon - Margita Figuli

Babylon I.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, bez vpisov, bez poškodení
V románe Babylon rozžiarili sa temer všetky skvosty autorkinho talentu. Dusí horúčava babylonskej krajiny, udivuje cudzokrajná príroda, jagá sa bezpočet drahokamov, honosia sa paláce, visuté záhrady, chrámy, divotvorné stavby slávneho Mesta Miest. Ale jednako len medzi všetkou tou hýrivosťou rúch., slávností i vojnovej hrôzy najvrúcnejšie pôsobí autorkina snaha po ľudskom súzvuku, porozumení a v dôsledku po spojení pravdy s krásnom.
Cena: 2,50 €
 

Babylon II.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 4/5 super stav, zachovalá, bez vpisov, bez poškodení
V románe Babylon rozžiarili sa temer všetky skvosty autorkinho talentu. Dusí horúčava babylonskej krajiny, udivuje cudzokrajná príroda, jagá sa bezpočet drahokamov, honosia sa paláce, visuté záhrady, chrámy, divotvorné stavby slávneho Mesta Miest. Ale jednako len medzi všetkou tou hýrivosťou rúch., slávností i vojnovej hrôzy najvrúcnejšie pôsobí autorkina snaha po ľudskom súzvuku, porozumení a v dôsledku po spojení pravdy s krásnom.
Cena: 2,50 €
 
Cena spolu: 5,00 €
SET: Česť a sláva

Česť a sláva I.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 5/5 top stav
Autor v diele opisuje osudy poľských ľudí na časovom priestore rokov 1914 – 1945. Dej sa začína na Ukrajine. Historické udalosti tvoria pozadie mnohorakých tragédií niekoľkých rodín – od magnátskej rodiny Biliňských, cez karieristu Spychalu až po robotnícku rodinu Wiewiórskych. Jednou z ústredných postáv románu je hudobný skladateľ Edgar Szyller, okolo ktorého Iwaszkiewicz rozvinul vlastné názory na problémy umenia a vzťahu umelca ku skutočnosti, k spoločnosti.
Cena: 2,00 €
 

Česť a sláva II.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 5/5 top stav
Autor v diele opisuje osudy poľských ľudí na časovom priestore rokov 1914 – 1945. Dej sa začína na Ukrajine. Historické udalosti tvoria pozadie mnohorakých tragédií niekoľkých rodín – od magnátskej rodiny Biliňských, cez karieristu Spychalu až po robotnícku rodinu Wiewiórskych. Jednou z ústredných postáv románu je hudobný skladateľ Edgar Szyller, okolo ktorého Iwaszkiewicz rozvinul vlastné názory na problémy umenia a vzťahu umelca ku skutočnosti, k spoločnosti.

Predajné len v komplete: Česť a sláva I. + II.
Cena: 2,00 €
 
Cena spolu: 4,00 €
SET: Čítanka marxistickej filozofie

Čítanka marxistickej filozofie I.

Vydavateľstvo: Pravda
Rok vydania: 1975
Stav knihy: 4/5 zachovalá
Dvojzväzková čítanka marxisticko-leninskej filozofie, ktorá obsahuje základné filozofické práce zakladateľov marxizmu-leninizmu. Prvý zväzok obsahuje práce alebo úryvky z diel K. Marxa a F. Engelsa, druhý zväzok obsahuje najvýznamnejšie práce V.I. Lenina z oblasti filozofie.
Cena: 3,80 €
 

Čítanka marxistickej filozofie II.

Vydavateľstvo: Pravda
Rok vydania: 1975
Stav knihy: 4/5 zachovalá
Dvojzväzková čítanka marxisticko-leninskej filozofie, ktorá obsahuje základné filozofické práce zakladateľov marxizmu-leninizmu. Druhý zväzok obsahuje najvýznamnejšie práce V.I. Lenina z oblasti filozofie.
Cena: 3,80 €
 
Cena spolu: 7,60 €
SET: F. Gladkov - Energia

Energia I.

Vydavateľstvo: Práca
Rok vydania: 1952
Stav knihy: 4/5
Prvý diel dvojzväzkového budovateľského románu.
Cena: 1,00 €
 

Energia II.

Vydavateľstvo: Práca
Rok vydania: 1952
Stav knihy: 4/5
Druhý diel dvojzväzkového budovateľského románu.
Cena: 1,00 €
 
Cena spolu: 2,00 €
SET: F. Werfel - Štyridsať dní Musa Daghu

Štyridsať dní Musa Daghu I.

Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 1967
Stav knihy: 4/5
Historický román nemeckého autora opisuje osudy malého arménskeho národa, žijúceho na území Turecka, ktorý chceli Turci začiatkom tohto storočia brutálne vyhubiť. Štyridsať dní sa hrdinsky bráni päťtisíc Arméncov na hore Musa Daghu proti presile zúrivých Turkov. Dielo je vysoko umelecké, plné objektívnosti a humanistického zápalu za osud mladého národa...
Cena: 2,00 €
 

Štyridsať dní Musa Daghu II.

Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 1967
Stav knihy: 5/5
Historický román nemeckého autora opisuje osudy malého arménskeho národa, žijúceho na území Turecka, ktorý chceli Turci začiatkom tohto storočia brutálne vyhubiť. Štyridsať dní sa hrdinsky bráni päťtisíc Arméncov na hore Musa Daghu proti presile zúrivých Turkov. Dielo je vysoko umelecké, plné objektívnosti a humanistického zápalu za osud mladého národa...
Cena: 2,00 €
 
Cena spolu: 4,00 €
SET: H. H. Kirst - Fabrika na oficierov

H. H. Kirst - Fabrika na oficierov 1

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1987
Stav knihy: 4/5
Na vojnovú školu vo Wildlingene nad Mohanom, kde z mladých práporčíkov vychovávajú dôstojnícky dorast, sa začiatkom roka 1944 dostáva nadporučík Karl Krafft. Veliteľ školy generálmajor Modersohn ho čoskoro poverí osobitnou úlohou: bude mať možnosť nahliadnuť do spisov vojenského súdu, aby vypátral vraha poručíka Barkowa. Tento školiteľ, člen dôstojníckeho zboru, zahynul totiž za zvláštnych okolností. Nacizmu oddaní fanatici chcú tragickú udalosť ututlať a označujú ju za nešťastnú náhodou. Modersohn je však presvedčený, že išlo o vraždu. Nájde Krafft páchateľa? Podarí sa mu ho usvedčiť? Nadporučík pomaličky spriada nitky, ktoré ho vedú k vrahovi, a odhaľuje pritom čitateľovi drsné i humorné stránky života nemeckých vojakov, atmosféru chlapského spoločenstva v kasárňach. Nakoniec úlohu splní a vrah neuide svojmu osudu.Krafft sa však rozhodne aj otvorene vystúpiť proti teroristickému fašistickému režimu. A za toto narušenie bezchybne fungujúcej masovej "produkcie" nových fašistických dôstojníkov, za to, že sa pokúsi prebudiť vo vojakoch uspaté svedomie., bude musieť zaplatiť vysokú cenu.
Cena: 1,20 €
 

H. H. Kirst - Fabrika na oficierov 2

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1987
Stav knihy: 4/5
Na vojnovú školu vo Wildlingene nad Mohanom, kde z mladých práporčíkov vychovávajú dôstojnícky dorast, sa začiatkom roka 1944 dostáva nadporučík Karl Krafft. Veliteľ školy generálmajor Modersohn ho čoskoro poverí osobitnou úlohou: bude mať možnosť nahliadnuť do spisov vojenského súdu, aby vypátral vraha poručíka Barkowa. Tento školiteľ, člen dôstojníckeho zboru, zahynul totiž za zvláštnych okolností. Nacizmu oddaní fanatici chcú tragickú udalosť ututlať a označujú ju za nešťastnú náhodou. Modersohn je však presvedčený, že išlo o vraždu. Nájde Krafft páchateľa? Podarí sa mu ho usvedčiť? Nadporučík pomaličky spriada nitky, ktoré ho vedú k vrahovi, a odhaľuje pritom čitateľovi drsné i humorné stránky života nemeckých vojakov, atmosféru chlapského spoločenstva v kasárňach. Nakoniec úlohu splní a vrah neuide svojmu osudu.Krafft sa však rozhodne aj otvorene vystúpiť proti teroristickému fašistickému režimu. A za toto narušenie bezchybne fungujúcej masovej "produkcie" nových fašistických dôstojníkov, za to, že sa pokúsi prebudiť vo vojakoch uspaté svedomie., bude musieť zaplatiť vysokú cenu.
Cena: 1,20 €
 
Cena spolu: 2,40 €
SET: H. Mann - Zrelosť kráľa Henricha 1

Zrelosť kráľa Henricha IV. (I. diel)

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1977
Stav knihy: 4/5
S menom tohto autora sa viaže 18 románov, 70 noviel, početné eseje a niekoľko drám. Dvojdielny román o Henrichovi IV. vytvoril autor počas svojej emigrácie vo Francúzsku. Pripravoval sa naň 7 rokov a v krajine svojho hrdinu ho za ďalších 7 rokov napísal. Na svoju prácu bol naozaj dokonale pripravený. V zrelosti kráľa Henricha IV. sa stretnete s kráľom už ostarnutým, ktorý však nejako neupustil od svojich ideálov. Po dobytí Paríža prichádzajú ďalšie víťazstvá až po historický edikt, ktorý sa okrem jednoty Francúzsku zákonom zaručuje aj duchovná sloboda.
Cena: 2,00 €
 

Zrelosť kráľa Henricha IV. (II. diel)

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1977
Stav knihy: 3/5
S menom tohto autora sa viaže 18 románov, 70 noviel, početné eseje a niekoľko drám. Dvojdielny román o Henrichovi IV. vytvoril autor počas svojej emigrácie vo Francúzsku. Pripravoval sa naň 7 rokov a v krajine svojho hrdinu ho za ďalších 7 rokov napísal. Na svoju prácu bol naozaj dokonale pripravený. V zrelosti kráľa Henricha IV. sa stretnete s kráľom už ostarnutým, ktorý však nejako neupustil od svojich ideálov. Po dobytí Paríža prichádzajú ďalšie víťazstvá až po historický edikt, ktorý sa okrem jednoty Francúzsku zákonom zaručuje aj duchovná sloboda.
Cena: 2,00 €
 
Cena spolu: 4,00 €
SET: H. Troyat - Eygletiérovci 4

Eygletiérovci I.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 3/5
Autor, pôvodom z Ruska, zachycuje v románovej trilógii Eygletiérovci drámu dobre situovanej rodiny dnešných čias s dvoma vzájomne odcudzenými generáciami, kde egoizmus, pohodlie a pôžitkárstvo vlečú za sebou reťaz tragédií a vyvracajú rodinu v samom základe.
Cena: 0,80 €
 

Eygletiérovci II.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 3/5 - niektoré strany knihy sú mierne fľakaté, lepená
Autor, pôvodom z Ruska, zachycuje v románovej trilógii Eygletiérovci drámu dobre situovanej rodiny dnešných čias s dvoma vzájomne odcudzenými generáciami, kde egoizmus, pohodlie a pôžitkárstvo vlečú za sebou reťaz tragédií a vyvracajú rodinu v samom základe.
Cena: 0,80 €
 

Eygletiérovci III.

Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1980
Stav knihy: 3/5 - bočné strany knihy mierne fľakaté
Autor, pôvodom z Ruska, zachycuje v románovej trilógii Eygletiérovci drámu dobre situovanej rodiny dnešných čias s dvoma vzájomne odcudzenými generáciami, kde egoizmus, pohodlie a pôžitkárstvo vlečú za sebou reťaz tragédií a vyvracajú rodinu v samom základe.
Cena: 0,80 €
 
Cena spolu: 2,40 €
SET: I. Erenburg - Búrka

Búrka I.

Vydavateľstvo: Pravda
Rok vydania: 1977
Stav knihy: 4/5
V búrke tak ako aj vo svojich predchádzajúcich dielach sa autor vracia k téme človeka a spoločnosti. Cez osudy jednotlivcov vytvára pôsobivú panorámu čias. Zreteľne a jednoznačne vyslovuje svoje presvedčenie, že sila človeka je v jeho spoločenskosti, v začlenení sa do spoločenského zápasu za pokrok. Hlavní hrdinovia Mado, Sergej, Vaľa, Nataša, Vasia, Oľa, Minajev a iný, na pozadí osudov ktorých sa pred očami čitateľa odohráva epopeja najstrašnejšej vojny v dejinách na pozadí ich lásky, snov, túžob, odhodlania, obetí, myšlienok, života i smrti.

Predajné len v komplete: Búrka 1, 2
Cena: 2,60 €
 

Búrka II.

Vydavateľstvo: Pravda
Rok vydania: 1977
Stav knihy: 4/5
V búrke tak ako aj vo svojich predchádzajúcich dielach sa autor vracia k téme človeka a spoločnosti. Cez osudy jednotlivcov vytvára pôsobivú panorámu čias. Zreteľne a jednoznačne vyslovuje svoje presvedčenie, že sila človeka je v jeho spoločenskosti, v začlenení sa do spoločenského zápasu za pokrok. Hlavní hrdinovia Mado, Sergej, Vaľa, Nataša, Vasia, Oľa, Minajev a iný, na pozadí osudov ktorých sa pred očami čitateľa odohráva epopeja najstrašnejšej vojny v dejinách na pozadí ich lásky, snov, túžob, odhodlania, obetí, myšlienok, života i smrti.

Predajné len v komplete: Búrka 1, 2
Cena: 2,60 €
 
Cena spolu: 5,20 €
58 položiek
 
 
počet na stranu :
..